Kennis en Kunde Platform

Bijeenkomst GABI

Programma

  • Tijd: 13:00 - 15:00
  • Datum: 28/09/2020

De bijeenkomst over GABI (gras afschuiven binnentalud) heeft op maandag 28 september plaatsgevonden. Er zijn tijdens deze bijeenkomst een aantal methoden gepresenteerd om GABI middels een Toets op Maat te beoordelen. De gepresenteerde methoden zijn als volgt:

  1. Niels Tenhage / Pieter Visser (HHNK): Sijpeloppervlakte met GT microstabiliteit indien overslagdebiet 1<l/m/s
  2. Martijn Monden (Iv-Infra / HHSK): Goedkeuren als freatische lijn niet uittreedt
  3. Samantha van Schaick (WS Scheldestromen): Verlagen van de freatische lijn onder normale omstandigheden als er geen waterminnende planten aanwezig zijn
  4. Rik Nieuwhof (WSRL): Niet afkeuren indien overslagdebiet
  5. Willem Leeuwdrent (WSRL): Modelleren waterspanningen bij overslag in Plaxflow
  6. Laura Halbmeijer (Witteveen+Bos / WS Limburg): Invloed van verschillende geotechnische rekenmethoden voor afschuiven bij een kleidijk (D-GeoStability)

Voor presentaties 1, 2, 3 en 6 zijn powerpointslides beschikbaar. Voor presentatie 4 is een toelichtend document beschikbaar. Indien u bent ingelogd zijn hieronder de bijbehorende documenten en de opgenomen webinar te bekijken.