Kennis en Kunde Platform

Vakgroepen

Het KKP is onderverdeeld in vakgroepen, waar op basis van expertise en/of interesse aan deelgenomen kan worden. De volgende vakgroepen worden onderscheiden:

  • Geotechniek
  • HR+Bekledingen
  • NWO’s
  • Kunstwerken&Langsconstructies
  • Monitoring
  • Duinen

Vanuit de vakgroepen wordt minimaal tweemaal per jaar een werkdag georganiseerd, waarop bijvoorbeeld nieuw ontwikkelde kennis en andere actuele onderwerpen en discussies worden behandeld. Tevens wordt er meestal een update gegeven over de stand van zaken van de ontwikkeling van het BOI en andere kennisprogramma’s als het HWBP KIA.

De vakgroepen hebben elk een voorzitter, ook wel ‘trekker’ genoemd.

P Goessen // pgoessen.jpg (11 K) Petra Goessen

KKP Algemeen

Vakgroep Monitoring

Vakgroep Duinen

p.goessen@hhnk.nl
M van den Berg // mvandenberg.jpg (14 K) Martijn van den Berg KKP Algemeen m.vandenberg@zuiderzeeland.nl
K Leuvenink // kleuvenink.jpg (5 K) Kees Jan Leuvenink Vakgroep Geotechniek k.leuvenink@wrij.nl
WingHongWong // foto_winghongwong.jpg (35 K) Wing Hong Wong Vakgroep Geotechniek wwong@aaenmaas.nl 
p Visser // pvisser.jpg (7 K) Pieter Visser Vakgroep HR +
Bekledingen
p.visser@hhnk.nl
M Huisman // mhuisman.jpg (24 K) Mieke Huisman Vakgroep HR +
Bekledingen
m.huisman@hhsk.nl
W van ruiten // wvanruiten.jpg (12 K) William van Ruiten Vakgroep Kunstwerken
en Langsconstructies
w.vanruiten@waterschaplimburg.nl
R Stellingwerff // rstellingwerff.jpg (4 K) Reindert Stellingwerff

Vakgroep NWO's

Reviews

rstellingwerff@vallei-veluwe.nl