Kennis en Kunde Platform

Agenda

Hier vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten van het KKP, zowel bijeenkomsten die nog op de planning staan als bijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden. Wanneer u bent ingelogd zijn de bijbehorende documenten en de opnames van webinars te bekijken door op het betreffende agenda-item te klikken.

Titel Datum Tijd Beschrijving
Bijeenkomst Geotechniek (28 maart) 28/03/2023 12:00 - 16:00 Op 28 maart organiseert de KKP-vakgroep Geotechniek weer een bijeenkomst in Amersfoort. Het is ook mogelijk online mee te kijken. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Nieuwe rode draad ADO, recent damwandenonderzoek, omgang met diepe geul bij Texel en grondgestuurd ontwerpen met de POV DGG.
Webinar Kunstwerken & Langsconstructies (8 feb) 08/02/2023 13:30 - 15:30 Op de agenda stond een presentatie van Arjen van Dalfsen en Bart Goeijenbier over het kwantificeren van waterveiligheidsrisico's als gevolg van aanvaring. Verder is door Herm-Jan Wolters toegelicht wat de plannen zijn over het opstellen van een richtlijn voor stabiliteitsverhogende langsconstructies in regionale waterkeringen.
Graverij: de impact op beoordelen en ontwerpen 01/02/2023 13:00 - 16:00 Graverij is een steeds belangrijker wordend thema in ons vakgebied. Maar wat is nu de impact van graverij op beoordelen en ontwerpen? Wat is de invloed van graverij op de faalkans van de kering? Hoe kun je in je versterkingsproject rekening houden met antigraverijmaatregelen? De vragen zijn beantwoord bij deze webinar.
Gebruikerscursus Zandige waterkeringen 19/01/2023 13:00 - 17:00 Via Teams en live bij Deltares in Delft heeft de gebruikerscursus BOI Zandige waterkeringen plaatsgevonden. Doel van deze cursus was ons te informeren over de ontwikkeling van het nieuwe instrumentarium voor zandige waterkeringen (duinwaterkeringen) op basis van MorphAn-XBeach 1D.
Presentatie monitoringsstrategieën grasbekleding 19/01/2023 10:00 - 11:00 Eline Reinders is stagiair bij waterschap Vallei en Veluwe en heeft zich in de afgelopen maanden bezig gehouden met het monitoringsplan van grasbekleding. Tijdens de presentatie heeft zij haar bevindingen toegelicht.
Nieuwe handreiking NWO's regionale keringen 17/01/2023 13:30 - 14:30 Tijdens deze webinar is stilgestaan bij de nieuwe handreiking NWO's, opgesteld binnen het ORK-programma. Deze is met name bedoeld voor regionale keringen. Er is door Henk van Hemert (STOWA) en Maurits Kampen (Sweco) een toelichting gegeven.
Mini-symposium Tijdsafhankelijkheid van piping bij dijken 07/12/2022 13:30 - 17:00 Op woensdag 7 December van 13:30-17:00 uur is er een mini-symposium georganiseerd op de TU Delft over het toepassen van tijdsafhankelijke ontwikkeling van piping in de praktijk.
HR+Bekledingen 15/09/2022 13:00 - 16:00 Op het programma stonden een drietal presentaties. Het ADO heeft de meest recente rode draad over bekledingen op het binnentalud toegelicht. Rimmer Koopmans en Kees Dorst hebben een presentatie gegeven over een bekleding van zandige klei en een bentonietmat, een innovatie binnen dijkversterkingen. Ten slotte heeft Arjan de Looff de meest recente onderzoeken toegelicht naar de sterkte van asfaltdijkbekledingen bij een hoge freatische lijn.
Zandige waterkeringen 23/06/2022 14:00 - 15:30 Op donderdag 23 juni is er van 14:00 – 16:00 een sessie georganiseerd door het projectteam van BOI Zandige Waterkeringen (Rijkswaterstaat WVL, Deltares en Arcadis). In deze sessie heeft het projectteam ons meegenomen in de achtergrond van de nieuwe beoordelingssystematiek van zandige waterkeringen.
Bijeenkomst Geotechniek 15/06/2022 9:30 - 13:00 Op 15 juni heeft een bijeenkomst over diverse geotechnische onderwerpen plaatsgevonden. Op de agenda stonden de consequentieanalyse van de hogere schuifsterkte in de onverzadigde zone, de ontwerpoptimalisatie o.b.v. de hoekpuntenanalyse bij traject Salmsteke - Schoonhoven en de ontwerpoptimalisatie piping bij Meanderende Maas.
Gevonden: 41