Kennis en Kunde Platform

Agenda

Hier vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten van het KKP, zowel bijeenkomsten die nog op de planning staan als bijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden. Wanneer u bent ingelogd zijn de bijbehorende documenten en de opnames van webinars te bekijken door op het betreffende agenda-item te klikken.

Titel Datum Tijd Beschrijving
Webinar Erosiebestendigheid van klei 13/01/2022 13:00 - 15:30 Op 13 januari organiseert het KKP in samenwerking met het HWBP, WVL, Deltares en meerdere waterschappen een webinar met als thema de ‘erosiebestendigheid van klei’. Tijdens de webinar zal een algemene beschouwing worden gegeven op de aanleiding van het onderzoeken van dit fenomeen en hoe het onderzoek wordt gestructureerd door middel van een rode draad / raamwerk. Ook wordt toegelicht welke innovatieprojecten er op dit moment lopen. Daarna zullen er enkele projecten inhoudelijk worden toegelicht.
Webinar NWO's (16 december) 16/12/2021 9:00 - 11:00 Op 16 december zal er een webinar NWO's plaatsvinden. Onderwerpen die op de agenda staan zijn de ervaringen van WSHD met leidingbeheerders en Bevb, de beoordeling van NWO's bij HHSK en het bespreken van de resultaten van de enquĂȘte NWO's.
Webinar Kunstwerken & Langsconstructies (13 december) 13/12/2021 15:00 - 17:00 Op 13 december organiseert de KKP-vakgroep Kunstwerken & Langsconstructies weer een bijeenkomst. Op de agenda staat in ieder geval een presentatie vanuit het HWBP innovatieproject Samenwerken aan Kunstwerken. Verder is er nog ruimte voor jullie inbreng!
Webinar Geotechniek (2 december) 02/12/2021 10:00 - 12:00 Op 2 december heeft het KKP een webinar Geotechniek georganiseerd. Op de agenda stonden een drietal interessante onderwerpen: Ontwerp- en Beoordelingsrichtlijn drainagetechnieken, effect voorlanden bij pipinganalyses en de uitkomsten van het onderzoek naar de sterkte van onverzadigde grond.
Webinar: Update Riskeer 10/11/2021 13:00 - 15:00 Op 10 november is er in samenwerking met het BOI-team een webinar georganiseerd waarbij een update werd gegeven over Riskeer als reken- en administratieplatform.
Kennisprogramma Zeespiegelstijging: Waterveiligheid 03/11/2021 13:00 - 15:00 Het KP ZSS heeft tijdens deze webinar uiteengezet hoe het KP ZSS de analyse van de waterveiligheidsopgave bij extreme mate van zeespiegelstijging voor zich ziet. Daarnaast is gesproken over hoe het kennisprogramma zo goed mogelijk kan aansluiten, of gebruik kan maken van informatie uit de lopende landelijke beoordeling.
Webinar Monitoring (12 oktober) 12/10/2021 13:00 - 15:00 Op 12 oktober organiseerde het KKP in samenwerking met het Netwerk Dijkmonitoring een themamiddag over monitoring. Op het programma stonden onder andere de volgende onderwerpen: monitoring primaire keringen bij Rijn en IJssel en digishape: 3D Digital Twin.
Webinar D-Stability en Embankment Suite 07/09/2021 9:30 - 11:30 Op 7 september is er in samenwerking met Deltares en Rijkswaterstaat WVL een themaochtend over D-Stability en de Embankment Suite georganiseerd.
Webinar: Resultaten onderzoek 'Erosie van zandige dijk zonder grasbekleding' 24/06/2021 9:00 - 10:00 Luuk van Laar (waterschap Vallei & Veluwe) heeft in deze webinar zijn onderzoek naar de erosie van een zandige dijk zonder grasbekleding toegelicht.
Webinar: Duinen (14 juni) 14/06/2021 13:30 - 16:30 Op 14 juni is er een webinar Duinen georganiseerd. Op de agenda stond het nieuwe instrumentarium Duinen, onderdeel van het BOI-programma. In de webinar zijn de kaders van het project geschetst en is ingegaan op de inhoud en verwachte uitkomsten.
Gevonden: 28