Kennis en Kunde Platform

Agenda

Hier vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten van het KKP, zowel bijeenkomsten die nog op de planning staan als bijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden. Wanneer u bent ingelogd zijn de bijbehorende documenten en de opnames van webinars te bekijken door op het betreffende agenda-item te klikken.

Titel Datum Tijd Beschrijving
Ontwikkelingen Asfaltbekledingen 14/03/2024 14:00 - 17:00 Beoordeling (oude) asfaltbekledingen op basis van VGD-metingen en labonderzoek, Beoordeling asfaltbekleding op Bezwijken asfaltbekleding door ontstaan S-profiel en Stand van zaken van expertgroep asfaltbekleding
Praktisch omgaan met indirect falen (najaarsbijeenkomst NWO's) 24/11/2023 9:00 - 11:00 Op de agenda stonden de nieuwe handleiding Indirecte Mechanismen en de ELW-aanpak m.b.t. kabels en leidingen. Verder zijn kennisvragen en overige wensen opgehaald.
BOI Bekledingen 23/11/2023 10:30 - 12:00 Tijdens deze bijeenkomst zijn drie onderwerpen besproken: de algemene BOI-ontwikkelingen, het dossier Bekledingen en de DiKErnel.
Piping: Tools en software 07/11/2023 10:00 - 12:00 Voor het beoordelen of ontwerpen van waterkeringen zijn er voor het mechanisme piping diverse tools en software beschikbaar die het mogelijk maken om je klus eenvoudiger en/of nauwkeuriger uit te voeren. Tijdens deze bijeenkomst is stilgestaan bij een aantal van die tools die door verschillende partijen zijn ontwikkeld.
BOI Kunstwerken release juli 2023 25/09/2023 15:00 - 16:30 Bij deze bijeenkomst is er een toelichting gegeven op de nieuwe onderdelen voor kunstwerken van de BOI juli-release.
BOI Geotechniek release juli 2023 22/09/2023 10:00 - 12:00 Bij deze bijeenkomst is er een toelichting gegeven op de nieuwe geotechnische onderdelen van de BOI juli-release.
Geohydrologie en piping bij kunstwerken 27/06/2023 10:30 - 12:00 Deltares heeft tijdens deze webinar het uitgevoerde onderzoek naar piping/geohydrologie bij kunstwerken toegelicht. Bij het beoordelen van waterkerende kunstwerken is vaak niet duidelijk of piping een relevant faalmechanisme is. Om dit proces te ondersteunen heeft Deltares in opdracht van RWS WVL een rapportage opgesteld met een beschrijving van een mogelijke generieke opzet.
Risicogestuurd B&O Dijkbekledingen & Erosie voorland door langsstroming 19/06/2023 13:00 - 15:00 Tijdens deze bijeenkomst zijn twee onderwerpen behandeld: Risicogestuurd beheer en onderhoud van dijkbekledingen & Erosie voorland door langsstroming.
Toets Grote Rivieren 15/06/2023 11:00 - 12:00 Rijkswaterstaat heeft als beheerder van het rivierbed van de grote rivieren een toets gedaan naar de actuele toestand van de rivierbak: de Toets Grote Rivieren 2023. Rijkswaterstaat heeft in deze webinar een toelichting gegeven op de inhoud van de Toets Grote Rivieren.
BOI Software/ICT 08/06/2023 9:00 - 11:00 Bij deze webinar is een presentatie gegeven over de wijzigingen in de ict-structuren en eisen. De resultaten van een pilot met servicing zijn gepresenteerd. Daarnaast zijn er issues en wensen opgehaald aangaande de dataformats en voorzieningen.
Gevonden: 52