Kennis en Kunde Platform

Agenda

Hier vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten van het KKP, zowel bijeenkomsten die nog op de planning staan als bijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden. Wanneer u bent ingelogd zijn de bijbehorende documenten en de opnames van webinars te bekijken door op het betreffende agenda-item te klikken.

Titel Datum Tijd Beschrijving
Graverij: de impact op beoordelen en ontwerpen 01/02/2023 13:00 - 16:00 Graverij is een steeds belangrijker wordend thema in ons vakgebied. Maar wat is nu de impact van graverij op beoordelen en ontwerpen? Wat is de invloed van graverij op de faalkans van de kering? Hoe kun je in je versterkingsproject rekening houden met antigraverijmaatregelen? Hier willen we bij stilstaan tijdens deze bijeenkomst.
Webinar Kunstwerken & Langsconstructies 25/01/2023 9:00 - 11:00 Op 25 januari organiseert het KKP weer een webinar over Kunstwerken & Langsconstructies. Op de agenda staat in ieder geval een presentatie over aanvaarrisico's door Arjen van Dalfsen (Witteveen+Bos). Zij hebben een methode ontwikkeld waarmee de waterveiligheidsrisico’s t.g.v. aanvaring gekwantificeerd kunnen worden. Als er verder nog onderwerpen zijn waar je iets over wilt horen of juist iets wilt vertellen, dan horen we dat graag.
Gebruikerscursus Zandige waterkeringen 19/01/2023 13:00 - 17:00 Het projectteam van BOI Zandige waterkeringen nodigt jullie uit voor een gebruikerscursus op donderdagmiddag 19 januari via Teams of live bij Deltares in Delft. Doel van deze cursus is jullie te informeren over de ontwikkeling van het nieuwe instrumentarium voor zandige waterkeringen (duinwaterkeringen) op basis van MorphAn-XBeach 1D.
HR+Bekledingen 15/09/2022 13:00 - 16:00 Op het programma stonden een drietal presentaties. Het ADO heeft de meest recente rode draad over bekledingen op het binnentalud toegelicht. Rimmer Koopmans en Kees Dorst hebben een presentatie gegeven over een bekleding van zandige klei en een bentonietmat, een innovatie binnen dijkversterkingen. Ten slotte heeft Arjan de Looff de meest recente onderzoeken toegelicht naar de sterkte van asfaltdijkbekledingen bij een hoge freatische lijn.
Zandige waterkeringen 23/06/2022 14:00 - 15:30 Op donderdag 23 juni is er van 14:00 – 16:00 een sessie georganiseerd door het projectteam van BOI Zandige Waterkeringen (Rijkswaterstaat WVL, Deltares en Arcadis). In deze sessie heeft het projectteam ons meegenomen in de achtergrond van de nieuwe beoordelingssystematiek van zandige waterkeringen.
Bijeenkomst Geotechniek 15/06/2022 9:30 - 13:00 Op 15 juni heeft een bijeenkomst over diverse geotechnische onderwerpen plaatsgevonden. Op de agenda stonden de consequentieanalyse van de hogere schuifsterkte in de onverzadigde zone, de ontwerpoptimalisatie o.b.v. de hoekpuntenanalyse bij traject Salmsteke - Schoonhoven en de ontwerpoptimalisatie piping bij Meanderende Maas.
Webinar: BOI-update 2 (31 mei) 31/05/2022 13:00 - 14:30 Deze webinar was een vervolg op de BOI-update van 22 maart. Er zal een meer concrete uitwerking worden gegeven van de nieuwe methodiek.
Webinar Ontwikkelingen HR-databases 19/05/2022 13:30 - 16:00 Op 19 mei organiseert het KKP in samenwerking met Rijkswaterstaat een bijeenkomst over de ontwikkelingen omtrent de HR-databases.
Webinar: BOI-update (22 maart) 22/03/2022 9:00 - 10:30 Het BOI-team heeft in deze webinar een update gegeven over de stand van zaken omtrent de nieuwe omgevingsregeling, waarbij de nieuwe onderdelen en nieuw gebruikte termen nader zijn toegelicht.
Webinar Erosiebestendigheid van klei 13/01/2022 13:00 - 15:30 Op 13 januari organiseerde het KKP in samenwerking met het HWBP, WVL, Deltares en meerdere waterschappen een webinar met als thema de ‘erosiebestendigheid van klei’.
Gevonden: 37