Kennis en Kunde Platform

Producten

Hier zijn enkele producten te vinden die door, of in opdracht van, het KKP zijn opgesteld. Indien u bent ingelogd zijn deze documenten te downloaden.

Naam Beschrijving Document(en)
Werkwijze beoordeling zandscheggen

Deze memo beschrijft een praktische werkwijze, ontwikkeld door de vakgroep HR + Bekledingen, voor de beoordeling grasbekleding (GABU) bij zandscheggen. Hiermee is het mogelijk om in een nadere analyse bij zandscheggen toch tot een onderbouwd oordeel te komen.

EnquĂȘte gebruik STBI-module RisKeer

De afgelopen bijeenkomsten in 2019 en april 2020 heeft de vakgroep Geotechniek een aantal keer stilgestaan bij de inzet van de STBI module die binnen Riskeer beschikbaar is. Er zijn toen een aantal goede voorbeelden gedeeld maar ook een aantal beperkingen benoemd van de macromodule binnen Riskeer. Daartoe is een korte evaluatie uitgevoerd om uit te zoeken in hoeverre er gebruik van wordt gemaakt en welke beperkingen er ervaren worden. Het resultaat is in deze memo verwoord. De resultaten zijn ook gedeeld met het BOI zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de verdere ontwikkeling van het instrumentarium.

Reactiebrief KKP op ENW-advies 'Naar geloofwaardige overstromingskansen'

Naar aanleiding van de vele discussies over het ENW-advies over hoge overstromingskansen hebben wij als KKP ons gebogen over de aanbevelingen. Deze notitie is bedoeld als input voor de discussies binnen de WWK en als achtergrondinformatie voor de waterschapsdirecteuren. 

De notitie is te downloaden na inloggen.

Handleiding: Van GML naar GIS-visualisatie

Riskeer heeft de mogelijkheid om de toetsresultaten te exporteren als een GML-bestand. In dit bestand zit zowel de geografische informatie van de ligging als de resultaten per vak, spoor en traject. Een GML-file is echter niet direct in te lezen in GIS, maar moet op een bepaalde manier worden omgezet.

In deze handleiding volgt een beschrijving van de stappen die doorlopen moeten worden om van een GML-file naar een visualisatie van de beoordelingsresultaten in GIS te komen.

Overzicht maatwerkaanpakken beoordeling en ontwerp

In samenwerking met HWBP DIV (De Innovatieversneller) is dit overzicht samengesteld. Het gaat om aanpakken die momenteel nog niet in het BOI zijn opgenomen en die toegepast kunnen worden als de standaard beoordelings- en ontwerpmethodes geen uitkomst bieden. Veel van deze methodes zijn ook behandeld bij KKP-bijeenkomsten, in die gevallen is een link opgenomen naar de betreffende webinar en presentatieslides. In alle andere gevallen is er ook een link opgenomen naar de betreffende rapportage, handreiking, richtlijn of kennisdocument.

Gevonden: 5