Kennis en Kunde Platform

Review

Het KKP kan worden gevraagd een review uit te voeren. Dit kan specifiek over een thema zoals geotechniek of NWO’s gaan. Deze reviews zullen dan binnen de betreffende vakgroep worden uitgevoerd. Een reviewaanvraag kan ook meer procesmatig zijn, deze reviews zullen dan via de projectleidersgroep worden opgepakt. Trekker van de KKP-reviews is Reindert Stellingwerff (zie pagina ‘Vakgroepen’). Reviewaanvragen kunnen worden ingediend bij het secretariaat, kkp@stowa.nl.

Een reviewaanvraag kan door een keringbeheerder worden ingediend en dient te bestaan uit specifieke vragen. Het is (vooralsnog) niet de bedoeling dat complete rapportages of logboeken worden gereviewd. De reviewvrager dient het materiaal op te leveren wat nodig is ter ondersteuning en begrip van de ingediende vraag of vragen en stelt zo nodig een aparte memo op waarin de situatie wordt toegelicht.

review img1 // review-img.png (51 K)

Stap 1: Het genoemde format is hier te downloaden: KKP Review Formulier (22 K)

Stap 2: Het secretariaat stemt af met de betreffende vakgroeptrekker of de vraagstelling duidelijk genoeg is. Zo niet, dan worden vragen ter verduidelijking bij de reviewvrager teruggelegd. Na afstemming vraagt het secretariaat aan de vakgroep wie er beschikbaar is om een review uit te voeren.

Stap 3: Het secretariaat stemt met de reviewers, vakgroeptrekker en indien gewenst, reviewvrager, data af waarop eventuele overleggen plaats kunnen vinden. De vakgroeptrekker zit deze overleggen voor. Het secretariaat ondersteunt de overleggen, maakt notulen en bundelt de adviezen.

Stap 4: De vakgroeptrekker duidt de impact van de review. Deze kan variëren van ‘beoordeling zorgvuldig uitgevoerd’ tot ‘beoordeling dient aangepast te worden’. Er zijn geen directe consequenties verbonden aan het al dan niet aanpassen van de beoordeling op basis van de review. De keringbeheerder blijft zelf verantwoordelijk.

Stap 5: Van de reviewvrager wordt een reactie op het advies verwacht, met name hoe de reviewvrager met de adviezen om denkt te gaan. De ervaring leert dat een dergelijk proces een doorlooptijd heeft van ca. 2 maanden. Hier dient de reviewaanvrager rekening mee te houden.