Kennis en Kunde Platform

Binnen het KKP wisselen waterkeringbeheerders, ingenieursbureaus en instrumentontwikkelaars kennis uit op het gebied van beoordelen. Ook voor ontwerpen en zorgplicht wordt kennis uitgewisseld, hoewel beoordelen centraal staat.

Het doel is om kennis en kunde uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en uitdagingen die de beoordeling met zich mee brengen. Het KKP organiseert meerdere malen per jaar bijeenkomsten. Dit zijn bijeenkomsten rond een bepaald actueel thema of reguliere vakgroepbijeenkomsten. Tevens worden er bijeenkomsten voor WBI-projectleiders georganiseerd.