Kennis en Kunde Platform

Bijeenkomst Geotechniek

Programma

  • Tijd: 9:30 - 13:00
  • Datum: 15/06/2022

Op 15 juni heeft een bijeenkomst over diverse geotechnische onderwerpen plaatsgevonden. Op de agenda stonden de consequentieanalyse van de hogere schuifsterkte in de onverzadigde zone, de ontwerpoptimalisatie o.b.v. de hoekpuntenanalyse bij traject Salmsteke - Schoonhoven en de ontwerpoptimalisatie piping bij Meanderende Maas.

Hieronder is het programma van de ochtend weergegeven. De opname en presentatieslides zijn onder het programma te vinden indien u bent ingelogd. Het handelingsperspectief schuifsterkte onverzadigde zone is te downloaden via de Wiki van De Innovatieversneller (DIV) via deze link.

Tijd

Onderwerp

Spreker

9:30 – 9:45

Inloop

-

9:45 – 10:00

Opening

Kennismaking Vakgroeptrekker Niels Tenhage

Wing Hong Wong

Niels Tenhage

10:00 – 10:45

In de afgelopen jaren zijn er onderzoeken uitgevoerd om de sterkte van de onverzadigde zone in een waterkering beter in kaart te brengen. Uit de onderzoeken blijkt dat verschillende modelleringen van de schuifsterkte in de onverzadigde zone voor dermate grote toename in de afschuifveiligheid kan resulteren, dat afgekeurde keringen wellicht goedgekeurd kunnen worden.

Marc en Alexander geven een toelichting hierover.

Marc Hulst

(Rijkswaterstaat)

Alexander van Duinen

(Deltares)

10:45 – 11:15

Erno geeft een presentatie over de ervaringen met de Hoekpuntenanalyse bij het prject Salmsteke – Schoonhoven.

Erno de Graaf

(Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

11:15 – 12:00

De waterkering in normtraject 36-3 voldoet over grote strekkingen niet voor het faalmechanisme piping. Rick licht in zijn presentatie toe hoe in het project Meanderende Maas (MeMa) het ontwerp is geoptimaliseerd:

  • De invloeden van voorlanden en 3D effecten beter meenemen m.b.v. een geohydrologisch model;
  • De pipegroei beter in kaart gebracht met D-Geoflow en de KVK Methode;
  • Voor welke optimalisaties dit heeft gezorgd in het ontwerp;
  • Hoe de beheerder om moet gaan met deze optimalisaties.

Rick van Tilborg

(Waterschap Aa en Maas)

12:00

Afsluiting