Kennis en Kunde Platform

BOI Software/ICT

Programma

  • Tijd: 9:00 - 11:00
  • Datum: 08/06/2023

9:00 – 9:10  

Introductie en BOI-update (Reindert Stellingwerff en Alex Roos)

9:10 – 9:40  

BIO, GAS, PSA (Eamon Trompert) 
Dit onderwerp gaat over de ontwikkelingen aangaande de Globale Architectuurschets (GAS), Projectstartarchitectuur (PSA) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Bij de start van het nieuwe BOI programma zal het ministerie van IenW een vernieuwde GAS schrijven. Als afgeleide van de GAS beschrijft Rijkswaterstaat CIV een vernieuwde PSA. 

9:40 – 10:10  

Pilot Dike-Overtopping via servicing (Guus Zijdenbos)
BOI-applicaties zullen in de toekomst mogelijk online aangeboden worden. Er wordt nu onderzocht hoe geschikt dit is voor het BOI in de pilot DikeOvertopping. De voordelen van online beschikbaar stellen, zijn bijvoorbeeld dat lokale installaties niet meer nodig zijn, iedereen altijd de laatste versie heeft en eerdere versies blijven online beschikbaar. De applicatie is te bekijken via https://dikeovertopping-viewer.rws.nl/  

10:10 – 10:20  

Pauze 

10:20 – 10:50  

Data en Aquo (Linneke van der Veeken) 
Dit onderwerp gaat oa over de ontwikkelingen op het gebied van data en data formats binnen het  BOI. Vervolgens zal er een korte toelichting op de Aquo standaard gegeven worden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een toekomstvisie op data management binnen het BOI, daarbij betrekken we graag de gebruikers. Het laatste deel zal hierover gaan. 

10:50 – 11:00  

Afsluiting 

Na inloggen zijn hieronder de opname en de presentatieslides in te zien.