Kennis en Kunde Platform

Graverij: de impact op beoordelen en ontwerpen

Programma

  • Tijd: 13:00 - 16:00
  • Datum: 01/02/2023

Graverij is een steeds belangrijker wordend thema in ons vakgebied. Maar wat is nu de impact van graverij op beoordelen en ontwerpen? Wat is de invloed van graverij op de faalkans van de kering? Hoe kun je in je versterkingsproject rekening houden met antigraverijmaatregelen? Op het programma stonden presentaties van Frans van den Berg en André Koelewijn (Deltares), zij hebben onderzoek gedaan naar de invloed van graverij op diverse faalmechanismen. Daarnaast zullen ook Ron Hölscher (WDOD), Wim Cornelisse (WSRL) en Hans Knotter (WSRL) een presentatie verzorgen over de impact van graverij op de organisatie en de versterkingsprojecten. 

Het programma voor deze middag was als volgt:

13:00 – 13:10 Inloop en introductie (Wing Hong Wong, waterschap Aa en Maas/KKP)

13:10 – 13:40 Situatie bever in beheergebied WDODelta, risico's, beheermaatregelen en inspectietechnieken (Ron Hölscher, WDODelta)

13:40 – 14:20 Veiligheidsraamwerk om dierlijke graverijen te kwantificeren (Frans van den Berg, Deltares)

14:20 – 14:30 Pauze

14:30 – 15:10 Een kwantitatieve inschatting van de invloed van dierlijke graverijen op de overstromingskans bij primaire waterkeringen (André Koelewijn, Deltares)

15:10 – 15:50 Preventieve maatregelen, ontwerp en aanbrengen constructieve maatregelen, criteria risicolocaties (Wim Cornelisse & Hans Knotter, WSRL)

15:50 – 16:00 Afsluiting (Wing Hong Wong, waterschap Aa en Maas/KKP)

Indien u bent ingelogd zijn hieronder de opname van de bijeenkomst en de presentatieslides te zien. Ook is de rapportage over het veiligheidsraamwerk te downloaden.