Kennis en Kunde Platform

Ontwikkelingen Asfaltbekledingen

Programma

  • Tijd: 14:00 - 17:00
  • Datum: 14/03/2024

De vakgroep HR+Bekledingen organiseerde op 14 maart een bijeenkomst over een aantal ontwikkelingen omtrent asfalt dijkbekledingen. Op het programma stonden de volgende onderdelen:

  • Beoordeling asfaltbekleding op Bezwijken asfaltbekleding door ontstaan S-profiel (Paul Buring, Wetterskip Fryslân)
  • Beoordeling (oude) asfaltbekledingen op basis van VGD-metingen en labonderzoek (Jan Willem Nieuwenhuis, Waterschap Noorderzijlvest en Arjan de Looff, Infram Hydren)
  • Stand van zaken van expertgroep asfaltbekleding (Rien Davidse, Rijkswaterstaat)