Kennis en Kunde Platform

Piping: Tools en software

Programma

  • Tijd: 10:00 - 12:00
  • Datum: 07/11/2023

Voor het beoordelen of ontwerpen van waterkeringen zijn er voor het mechanisme piping diverse tools en software beschikbaar die het mogelijk maken om je klus eenvoudiger en/of nauwkeuriger uit te voeren. Tijdens deze bijeenkomst is stilgestaan bij een aantal van die tools die door verschillende partijen zijn ontwikkeld. De tools/software zijn open-source te gebruiken. Het programma was als volgt:

10:00 - 10:10

Welkom en introductie

10:10 - 10:30

Jordi de Leau

Tauw GIS-tool
De tool is ontwikkeld om de onderzoeks-scripts, gebruikt bij een Geohydrologische Aanpak voor Piping (GAP), gebruiksvriendelijker te maken. De essentie van de tool is dat je er gemakkelijk pipingberekeningen (gebaseerd op de formule van Sellmeijer) in grids mee kan maken met een stijghoogtegrid als input.

Het stijghoogtegrid kan bijvoorbeeld een rekenresultaat zijn uit een regionaal grondwatermodel dat geschikt is voor het doorrekenen van hoogwatersituaties.

10:30 - 10:50

Daniel Kentrop
Roeland Weigand

HDSR piping tool

De tool is beschikbaar via een app die op een webplatform draait en gebruiksvriendelijk is, in de zin dat geen kennis van programmeren vereist. Met de app wordt snel inzicht in de bodemopbouw gekregen omdat meerdere bronnen worden samen gevisualiseerd: een 3D lithologisch model, sonderingen en REGIS. Ondanks de automatisering blijft de gebruiker de baas: die bepaalt uiteindelijk de grondopbouw en parameters waarmee wordt gerekend. Key points zijn onder meer: a) Automatisch gegenereerd grid uittredepunten; koppeling met AHN en legger oppervlakte wateren, b) Koppeling met 3D lithologisch model en 3D geohydrologisch model voor opbarstberekeningen, c) Toets terugschrijdende erosie met Sellmeijer formule, d) Koppeling met D-Geo Flow voor geavanceerde berekeningen ter plaatse van de maatgevende uittredepunten (allen het maken van input bestanden, verder ontwikkeling nodig voor een volledige koppeling) en e) Kern is modulair en open source

https://github.com/viktor-platform/piping-tool 
https://hdsr.viktor.ai/login?to=/workspaces 

10:50 - 11:00

Pauze

11:00 - 11:20

Ard-Jan Methorst
Tom de Wit

Pipingtool WSRL/RHDHV

De PipingTool is een tool in ArcGis waarmee op basis van een alternatieve, aangescherpte methode het risico op het faalmechanisme piping bepaald kan worden. De tool volgt dezelfde veiligheidsbenadering als het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017) en het OntwerpInstrumentarium OI2014v4 maar biedt aanscherpingen op verschillende onderdelen. a) Zo worden geen dijkvakken in een 2D dwarsdoorsnede getoetst maar potentiële uittredepunten. b) De effectieve voorlandlengte wordt bepaald door: 1) een combinatie van geometrische factoren (fysieke aanwezige lengte) en de mate van weerstand (spreidingslengte) van het voorland of 2) berekening op basis van een geohydrologisch model. c) Naast de semi-probabilistische berekeningen is het mogelijk om aansluitend probabilistisch te rekenen met behulp van de Probabilistic Toolkit van Deltares.

https://github.com/kkpdata/Datatools/tree/master/Scripts-rivierenland-sander/PipingTool 

11:20 - 11:40 

Raymond van der Meij

Kratos

De rekenregel van Sellmeijer kan een eenvoudige 2D beoordeling van een waterkering ondersteunen voor het mechanisme piping. In D-Geo Flow zit een Eindige Elementen beschrijving van dit model om gelaagdheid en anisotrope beter mee te kunnen nemen. Hiervoor gebruikt D-Geo Flow het Eindige Elementen pakket Kratos als rekenomgeving. Kratos is een open source eindige elementen applicatie dat ook zelfstandig gebruikt kan worden. Door Kratos direct aan te spreken, kan in principe dezelfde piping formulering in iedere context gebruikt worden. Zo biedt Kratos tijdsafhankelijkheid en een volledige 3D implementatie. Dit open source platform is met name geschikt voor onderzoek en ontwikkeling, maar kan ook voor specifieke projecten een uitkomst bieden.

https://github.com/KratosMultiphysics/Kratos 
https://pypi.org/project/KratosGeoMechanicsApplication/#description 

11:40 - 11:45

Afronding

 
Tijdens de presentatie zijn enkele handige links gedeeld waar de tools en andere informatie te vinden is. Deze zijn in het programma hierboven toegevoegd.
 
Na inloggen zijn hieronder de opname en de presentatieslides te bekijken.