Kennis en Kunde Platform

Risicogestuurd B&O Dijkbekledingen & Erosie voorland door langsstroming

Programma

  • Tijd: 13:00 - 15:00
  • Datum: 19/06/2023

Tijdens deze bijeenkomst zijn twee onderwerpen behandeld: 

  • Risicogestuurd beheer en onderhoud van dijkbekledingen (13.00u - 14.00u)
  • Erosie voorland door langsstroming (14.00u - 15.00u)

Risicogestuurd beheer en onderhoud van dijkbekledingen

De afgelopen jaren heeft Deltares samen met Rijkswaterstaat en diverse waterschappen gewerkt aan een methode om risicogestuurd beheer en onderhoud te verbinden aan de overstromingskansbenadering. Een belangrijk onderwerp, wat bij alle waterschappen van belang is. Zeker in LBO2 wordt van beheerders nog sterker gevraagd om de relatie tussen beheer en onderhoud en beoordeling goed te onderbouwen. Aan de hand van één van de uitgevoerde pilots bij HHNK gaan we in gesprek over de richting van het onderzoek, en hoe we zowel inhoudelijk als procesmatig kunnen zorgen dat zowel in B&O als beoordelen coherent gewerkt wordt aan inschatten en waarborgen van de veiligheid van primaire keringen.

Tijdens de webinar is het onderwerp door Wouter Jan Klerk (Deltares) en Pieter Visser (HHNK) toegelicht.

Erosie voorland door langsstroming

Erosie van vooroever en (schaar)dijk treedt op bij stijgende waterstanden en kan dus een groot probleem zijn voor de waterveiligheid. De wijze van beoordelen is niet opgenomen in het BOI, en daarnaast zijn geen hydraulische belastingen (stroomsnelheid) af te leiden vanuit Hydra-NL/Riskeer. Bijkomend aandachtspunt hierbij is dat de rivier in de modellering beschouwd is als een ‘statische bak’ (geen erosie/sedimentatie), terwijl dit in werkelijkheid niet zo is, zoals ook blijkt uit het hoogwater van 2021, waar in Limburg op een aantal locaties flinke erosie van rivierbodem en -oever heeft plaatsgevonden. Op locaties kwam het water (mogelijk daardoor) hoger dan conform de modellen hoort bij de optredende afvoer. 

Tijdens de webinar is het onderwerp door Arjan van Hal van WS Limburg verder toegelicht.

Na inloggen zijn hieronder de opname en de presentatieslides te bekijken.