Kennis en Kunde Platform

Toets Grote Rivieren

Programma

  • Tijd: 11:00 - 12:00
  • Datum: 15/06/2023

Rijkswaterstaat heeft als beheerder van het rivierbed van de grote rivieren een toets gedaan naar de actuele toestand van de rivierbak: de Toets Grote Rivieren 2023. Emiel Kater van Rijkswaterstaat heeft in deze webinar een toelichting gegeven op de inhoud van de Toets Grote Rivieren. 

Na inloggen zijn hieronder de opname van de bijeenkomst en de presentatieslides in te zien. De rapportage(s) zijn te bekijken als bijlage bij deze link: 
Kamerbrief bij ILT-rapport beoordelingen primaire waterkeringen en Toets Grote Rivieren 2023 van Rijkswaterstaat | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Via deze link is de webviewer te bereiken waar de resultaten visueel zijn weergegeven. Toegang tot de webviewer is via RWS te verkrijgen.