Kennis en Kunde Platform

Webinar Erosiebestendigheid van klei

Programma

  • Tijd: 13:00 - 15:30
  • Datum: 13/01/2022

Op 13 januari organiseerde het KKP in samenwerking met het HWBP, WVL, Deltares en meerdere waterschappen een webinar met als thema de ‘erosiebestendigheid van klei’. Tijdens de webinar werd een algemene beschouwing gegeven op de aanleiding van het onderzoeken van dit fenomeen en hoe het onderzoek wordt gestructureerd door middel van een rode draad / raamwerk. Daarnaast werd toegelicht welke innovatieprojecten er op dit moment lopen. Daarna zijn er enkele projecten inhoudelijk toegelicht. Het programma was als volgt:

13.00 – 13.05  Inleiding

13.05 – 13.25  Rode draad en raamwerk dijkerosie door Myron van Damme WVL en Diederik Bijvoet HWBP

13.25 – 13.35  Korte introductie van lopende innovatieprojecten door Myron van Damme WVL en Diederik Bijvoet HWBP

13.35 – 13.55  GEBU tool WSRL door Rik Nieuwhof WSRL en Mark Klein Breteler Deltares

13.55 – 14.15  Onderzoek naar erosiebestendigheid klei op het buitentalud aan de hand van o.a. Deltagootproeven door Bert de Wolff Noorderzijlvest en Mark Klein Breteler Deltares

14.15 – 14.25  Pauze

14.25 – 14.45  Onderzoek naar erosiebestendigheid klei uit de kleirijperij en erosiebestendigheid bij flauwe taluds met gras zoals Brede Groene Dijk door Henk van Norel van Hunze en Aa´s en Mark Klein Breteler Deltares

14.45 – 14.55  Vervolgstappen m.b.t. dijkerosie door Myron van Damme WVL en Diederik Bijvoet HWBP

14.55 – 15.25  Vragen

15.25 – 15.30  Afsluiting

Indien u bent ingelogd zijn hieronder de opname en de bijbehorende presentaties van de bijeenkomst te bekijken.