Kennis en Kunde Platform

Webinar Erosiebestendigheid van klei

Programma

  • Tijd: 13:00 - 15:30
  • Datum: 13/01/2022

Op 13 januari organiseert het KKP in samenwerking met het HWBP, WVL, Deltares en meerdere waterschappen een webinar met als thema de ‘erosiebestendigheid van klei’. Tijdens de webinar zal een algemene beschouwing worden gegeven op de aanleiding van het onderzoeken van dit fenomeen en hoe het onderzoek wordt gestructureerd door middel van een rode draad / raamwerk. Daarnaast wordt toegelicht welke innovatieprojecten er op dit moment lopen. Daarna zullen er enkele projecten inhoudelijk worden toegelicht, namelijk: 

  • GEBU-tool door waterschap Rivierland 
  • Onderzoek naar erosiebestendigheid klei op het buitentalud aan de hand van o.a. Deltagootproeven door waterschap Noorderzijlvest 
  • Onderzoek naar erosiebestendigheid klei uit de kleirijperij en erosiebestendigheid bij flauwe taluds met gras zoals Brede Groene Dijk ook aan de hand van o.a. Deltagootproeven door waterschap Hunze en Aa's 

Ten slotte zullen de vervolgstappen en toekomstige onderzoeken worden besproken.  

Het definitieve programma zal voorafgaand aan de webinar nog worden gedeeld.  

Graag tot ziens op 13 januari! Aanmelden is mogelijk door middel van het sturen van een e-mail naar kkp@stowa.nl