Kennis en Kunde Platform

Webinar Geotechniek

Programma

  • Tijd: 9:00 - 12:30
  • Datum: 19/11/2020

Op 19 november heeft de webinar Geotechiek weer plaatsgevonden. Tijdens de webinar zijn de volgende presentaties gegeven:

  1. Update BOI (Astrid Labrujere en Marc Hulst)
  2. Kennisontwikkeling Geotechniek binnen de Kennis- en Innovatieagenda (HWBP KIA) (Bianca Hardeman)
  3. POV DGG: Grondgestuurd (geotechnisch) ontwerpen (Martin van der Meer)
  4. Resultaten voorlandonderzoek Wolferen-Sprok (Nick Stoop)
  5. Geohydrologische Aanpak Piping (GAP) Meanderende Maas (Martine Brinkhuis en Jacco Hoogewoud)
  6. Diverse ontwikkelingen bij waterschap Rivierenland (Sander Kapinga)
  7. Piping: Overzicht ontwikkelde kennis 2018-2019 (Henk van Hemert)

Indien u bent ingelogd zijn hieronder de bijbehorende documenten en de opgenomen webinar te bekijken.