Kennis en Kunde Platform

Webinar Geotechniek (2 december)

Programma

  • Tijd: 10:00 - 12:00
  • Datum: 02/12/2021

Op 2 december heeft het KKP een webinar Geotechniek georganiseerd. Op de agenda stonden een drietal interessante onderwerpen, namelijk:

  1. Ontwerp- en Beoordelingsrichtlijn drainagetechnieken - Bouke van Meekeren (Antea Group) & Monique Sanders (RHDHV)
  2. Effect voorlanden bij pipinganalyses bij diverse dijkversterkingen - Martine Brinkhuis (Tauw)
  3. KvK-onderzoek sterkte onverzadigde grond/zone - Marc Hulst (RWS) & Alexander van Duinen (Deltares)

Indien u bent ingelogd zijn hieronder de opname van de bijeenkomst en de bijbehorende documenten te bekijken. Dit zijn voor de afzonderlijke agendapunten de volgende documenten:

  1. Presentatieslides - de OBR is naar verwachting begin volgend jaar te verkrijgen
  2. Presentatieslides + rapportage (Inventarisatie gebruik voorlanden bij pipingberekeningen)
  3. Presentatieslides + consequentieanalyse initieel niet verzadigde zone

Bij punt 3 wordt opgemerkt dat de update van de consequentieanalyse naar verwachting in het voorjaar van 2022 beschikbaar komt. De huidig bijgevoegde versie bevat nog niet de nieuwste kennis die in het onderzoek is opgedaan.