Kennis en Kunde Platform

Webinar Monitoring (12 oktober)

Programma

  • Tijd: 13:00 - 15:00
  • Datum: 12/10/2021

Op 12 oktober organiseerde het KKP in samenwerking met het Netwerk Dijkmonitoring een themamiddag over monitoring. Het programma zag er als volgt uit:

13:00 uur   Welkom en digitaal binnenlopen

13:05 uur   Introductie Kennis- en Kundeplatform en Netwerk Dijkmonitoring - Petra Goessen (KKP) en Wouter Zomer (BZIM)

13:10 uur   Monitoring(netwerk) primaire waterkeringen - Leo van Nieuwenhuijzen (Waterschap Rijn en IJssel)

13:30 uur   Grootschalige implementatie dijkmonitoring - Wouter Zomer

13:50 uur   Pauze

14:05 uur   Continue monitoring bij HHNK - Hein Ehlhardt (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

14:25 uur   Digishape: 3D Digital Twin - Chris Bremmer (Deltares)

14:45 uur   Infraroodmetingen piping proef Hedwige-Prosperpolder

14:50 uur   Discussie

15:00 uur   Einde

Indien u bent ingelogd zijn hieronder de opname van de bijeenkomst en de presentatieslides te vinden.