Kennis en Kunde Platform

Webinar NWO's (16 december)

Programma

  • Tijd: 9:00 - 11:00
  • Datum: 16/12/2021

Het programma was als volgt:

8:55-9:05

Digitale inloop en introductie

Mededeling WSRL: Afronding en beschikbaarstelling richtlijn NWO’s in relatie tot waterveiligheid

9:05-9:50

Ervaringen van WSHD met leidingbeheerders en Bevb (Besluit externe veiligheid buisleidingen)

  • Wat komt erbij kijken (o.a. inventarisatie leidingeigenaren)
  • Uitdagingen (o.a. ontbreken van gegevens)
  • Problematiek zorgplicht vanuit Bevb vs. beoordeling met WBI
  • Aansluiten van BOI en NEN bij Bevb-werkwijze

9:50-10:00

Pauze

10:00-10:30

Beoordeling NWO’s bij HHSK

HHSK heeft een groot aantal objecten op de kering staan (ruim 3.000 panden en 17.000 bomen). Hiertoe heeft Iv-Infra een beoordelingsmethodiek ontwikkeld. HHSK en Iv-Infra delen hoe ze de beoordeling hebben aangepakt.

10:30-11:00

Resultaten enquête NWO’s

De enquête wordt in een aparte mail verstuurd en bevat vragen over de beoordeling van NWO’s in LBO-1, de handreiking NWO’s en de verwachtingen voor LBO-2. De resultaten van de enquête worden tijdens de webinar besproken.

Indien u bent ingelogd is de Richtlijn NWO's van WSRL zoals bij de mededelingen aangekondigd hieronder te downloaden. Ook de opname van de bijeenkomst en de bijbehorende presentatieslides zijn hieronder te vinden. Tevens is bij de presentatie van WSHD de Checklist van de Gasunie gevoegd. Ten slotte is er van de enquêteresultaten een korte memo opgesteld en daarnaast is er een algemene terugblik van de belangrijkste punten uit de webinar bijgevoegd.