Kennis en Kunde Platform

Webinar NWO's (16 december)

Programma

  • Tijd: 9:00 - 11:00
  • Datum: 16/12/2021

Het programma ziet er als volgt uit:

8:55-9:05

Digitale inloop en introductie

9:05-9:50

Ervaringen van WSHD met leidingbeheerders en Bevb (Besluit externe veiligheid buisleidingen)

  • Wat komt erbij kijken (o.a. inventarisatie leidingeigenaren)
  • Uitdagingen (o.a. ontbreken van gegevens)
  • Problematiek zorgplicht vanuit Bevb vs. beoordeling met WBI
  • Aansluiten van BOI en NEN bij Bevb-werkwijze

9:50-10:00

Pauze

10:00-10:30

Beoordeling NWO’s bij HHSK

HHSK heeft een groot aantal objecten op de kering staan (ruim 3.000 panden en 17.000 bomen). Hiertoe heeft Iv-Infra een beoordelingsmethodiek ontwikkeld. HHSK en Iv-Infra delen hoe ze de beoordeling hebben aangepakt.

10:30-11:00

Resultaten enquête NWO’s

De enquête wordt in een aparte mail verstuurd en bevat vragen over de beoordeling van NWO’s in LBO-1, de handreiking NWO’s en de verwachtingen voor LBO-2. De resultaten van de enquête worden tijdens de webinar besproken.

Aanmelden is mogelijk door middel van het sturen van een e-mail naar kkp@stowa.nl