Kennis en Kunde Platform

Webinar Ontwikkelingen HR-databases

Programma

  • Tijd: 13:30 - 16:00
  • Datum: 19/05/2022

De afgelopen periode is er door Rijkswaterstaat samen met marktpartijen veel werk verzet om voor alle gebieden een update te geven van de Hydraulische belastingen. Dit betreft databases met instellingen en data voor de processen van beoordelen en ontwerpen.

Wij praten jullie graag bij wat er allemaal gebeurt en gaan graag met jullie in gesprek over de veranderingen in het algemeen en de voortgang per watersysteem. Voor de Meren en Rijntakken kunnen naar verwachting al de eerste resultaten worden getoond.

Namens het RWS team Hydraulische Belastingen,
Durk Riedstra

Aanmelden is mogelijk door middel van het sturen van een e-mail naar kkp@stowa.nl. Vermeld daarin of je fysiek aanwezig wilt zijn in Lelystad.