Kennis en Kunde Platform

Webinar Ontwikkelingen HR-databases

Programma

  • Tijd: 13:30 - 16:00
  • Datum: 19/05/2022

De afgelopen periode is er door Rijkswaterstaat samen met marktpartijen veel werk verzet om voor alle gebieden een update te geven van de Hydraulische belastingen. Dit betreft databases met instellingen en data voor de processen van beoordelen en ontwerpen. Rijkswaterstaat heeft ons bijgepraat over de veranderingen in het algemeen en de voortgang per watersysteem. Het programma was als volgt:

• Welkom
• Stand van zaken BOI - Astrid Labrujere (omgevingsmanager BOI)
• Productieberekeningen Hydraulische belastingen BOI Programma 2020-2023

  • Algemene uitgangspunten, samenhang systemen, stand van zaken/planning – Wouter Rozier
  • Overzicht per watersysteem:
  1. Kust – Marcel Bottema
  2. Rijntakken – Wouter Rozier
  3. Maas – Koen Overmars
  4. Rijn-Maasmonding – Wouter Rozier (vervanging Patrick Oosterlo)
  5. Meren – Durk Riedstra

• Vragen/discussie
• Afsluiting

Indien u bent ingelogd zijn hieronder de opname van de bijeenkomst en de presentatieslides te bekijken.