Kennis en Kunde Platform

Webinar: Resultaten onderzoek 'Erosie van zandige dijk zonder grasbekleding'

Programma

  • Tijd: 9:00 - 10:00
  • Datum: 24/06/2021

Luuk van Laar (waterschap Vallei & Veluwe) heeft in deze webinar zijn onderzoek toegelicht. Het onderzoek gaat over een rivierdijk die compleet uit zand bestaat en geen grasbekleding heeft op het traject 52-4 (Kloosterbos). Er zijn nog geen erosiemodellen beschikbaar die deze situatie kunnen beoordelen voor erosie buitentalud. Daarom heeft Luuk gekeken naar bestaande erosiemodellen die eventueel aangepast kunnen worden om deze situatie toch wel te kunnen beoordelen. Het erosiemodel XBeach1D (in de ondersteunende module MorphAn) is een goede optie gebleken. Dit is een 1D model dat origineel bedoeld is voor morphodynamische en hydrologische processen voor de zee. Luuk heeft hierbij de vertaalslag gemaakt naar de rivierdijk bij Kloosterbos. Ook heeft hij de faaldefinitie bepaald voor de dijk bij Kloosterbos (hoeveel afslag is toegestaan voordat de faaldefinitie is bereikt).

Indien u bent ingelogd zijn hieronder de opname van de bijeenkomst, de presentatieslides en de afstudeerscriptie van Luuk over dit onderzoek te vinden.