Kennis en Kunde Platform

Vacature voorzitter ELW

Het ELW zoekt een nieuwe voorzitter! Heb je hier interesse in, of ken je een geschikt persoon, laat het aan ons weten! Hieronder volgt een korte toelichting. 

Het ELW-voorzitterschap wordt sinds 2017 ad interim ingevuld. In afstemming met STOWA was hiermee een nuttige en gewenste verbinding gelegd met de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (2017-2020) waarvan de huidige voorzitter de projectmanager is geweest.

In 2021 wordt gezocht naar een definitieve invulling van de voorzittersrol. In bijgaand document is een weergave opgenomen van ‘Knock-out’ criteria en vereiste competenties voor deze rol.

Memo gevraagde competenties ELW-voorzitter