Kennis en Kunde Platform

Enquête gebruik STBI-module RisKeer

De afgelopen bijeenkomsten in 2019 en april 2020 heeft de vakgroep Geotechniek een aantal keer stilgestaan bij de inzet van de STBI module die binnen Riskeer beschikbaar is. Er zijn toen een aantal goede voorbeelden gedeeld maar ook een aantal beperkingen benoemd van de macromodule binnen Riskeer. Daartoe is een korte evaluatie uitgevoerd om uit te zoeken in hoeverre er gebruik van wordt gemaakt en welke beperkingen er ervaren worden. Het resultaat is in deze memo verwoord. De resultaten zijn ook gedeeld met het BOI zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de verdere ontwikkeling van het instrumentarium.