Kennis en Kunde Platform

Handleiding: Van GML naar GIS-visualisatie

Riskeer heeft de mogelijkheid om de toetsresultaten te exporteren als een GML-bestand. In dit bestand zit zowel de geografische informatie van de ligging als de resultaten per vak, spoor en traject. Een GML-file is echter niet direct in te lezen in GIS, maar moet op een bepaalde manier worden omgezet.

In deze handleiding volgt een beschrijving van de stappen die doorlopen moeten worden om van een GML-file naar een visualisatie van de beoordelingsresultaten in GIS te komen.