Kennis en Kunde Platform

Werkwijze beoordeling zandscheggen

Deze memo beschrijft een praktische werkwijze, ontwikkeld door de vakgroep HR + Bekledingen, voor de beoordeling grasbekleding (GABU) bij zandscheggen. Hiermee is het mogelijk om in een nadere analyse bij zandscheggen toch tot een onderbouwd oordeel te komen.