Kennis en Kunde Platform

Agenda

Hier vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten van het KKP, zowel bijeenkomsten die nog op de planning staan als bijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden. Wanneer u bent ingelogd zijn de bijbehorende documenten en de opnames van webinars te bekijken door op het betreffende agenda-item te klikken.

Titel Datum Tijd Beschrijving
Toets Grote Rivieren 15/06/2023 11:00 - 12:00 Rijkswaterstaat heeft als beheerder van het rivierbed van de grote rivieren een toets gedaan naar de actuele toestand van de rivierbak: de Toets Grote Rivieren 2023. Rijkswaterstaat heeft in deze webinar een toelichting gegeven op de inhoud van de Toets Grote Rivieren.
BOI Software/ICT 08/06/2023 9:00 - 11:00 Bij deze webinar is een presentatie gegeven over de wijzigingen in de ict-structuren en eisen. De resultaten van een pilot met servicing zijn gepresenteerd. Daarnaast zijn er issues en wensen opgehaald aangaande de dataformats en voorzieningen.
Beoordeling Oosterscheldekering 23/05/2023 10:30 - 12:00 Rijkswaterstaat, TNO en HKV lichtten in deze webinar de veiligheidsbeoordeling van de Oosterscheldekering toe. Een iconisch object, bestaande uit veel componenten, daarmee vragend om een beoordeling op maat. In de webinar wordt ook ingegaan op hoe elementen uit deze beoordeling gebruikt kunnen worden in andere, meer reguliere beoordelingen.
Bijeenkomst Geotechniek (28 maart) 28/03/2023 13:00 - 16:00 Bij deze bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: Nieuwe rode draad ADO, recent damwandenonderzoek, omgang met diepe geul bij Texel en grondgestuurd ontwerpen met de POV DGG.
Webinar Kunstwerken & Langsconstructies (8 feb) 08/02/2023 13:30 - 15:30 Op de agenda stond een presentatie van Arjen van Dalfsen en Bart Goeijenbier over het kwantificeren van waterveiligheidsrisico's als gevolg van aanvaring. Verder is door Herm-Jan Wolters toegelicht wat de plannen zijn over het opstellen van een richtlijn voor stabiliteitsverhogende langsconstructies in regionale waterkeringen.
Graverij: de impact op beoordelen en ontwerpen 01/02/2023 13:00 - 16:00 Graverij is een steeds belangrijker wordend thema in ons vakgebied. Maar wat is nu de impact van graverij op beoordelen en ontwerpen? Wat is de invloed van graverij op de faalkans van de kering? Hoe kun je in je versterkingsproject rekening houden met antigraverijmaatregelen? De vragen zijn beantwoord bij deze webinar.
Gebruikerscursus Zandige waterkeringen 19/01/2023 13:00 - 17:00 Via Teams en live bij Deltares in Delft heeft de gebruikerscursus BOI Zandige waterkeringen plaatsgevonden. Doel van deze cursus was ons te informeren over de ontwikkeling van het nieuwe instrumentarium voor zandige waterkeringen (duinwaterkeringen) op basis van MorphAn-XBeach 1D.
Presentatie monitoringsstrategieën grasbekleding 19/01/2023 10:00 - 11:00 Eline Reinders is stagiair bij waterschap Vallei en Veluwe en heeft zich in de afgelopen maanden bezig gehouden met het monitoringsplan van grasbekleding. Tijdens de presentatie heeft zij haar bevindingen toegelicht.
Nieuwe handreiking NWO's regionale keringen 17/01/2023 13:30 - 14:30 Tijdens deze webinar is stilgestaan bij de nieuwe handreiking NWO's, opgesteld binnen het ORK-programma. Deze is met name bedoeld voor regionale keringen. Er is door Henk van Hemert (STOWA) en Maurits Kampen (Sweco) een toelichting gegeven.
Mini-symposium Tijdsafhankelijkheid van piping bij dijken 07/12/2022 13:30 - 17:00 Op woensdag 7 December van 13:30-17:00 uur is er een mini-symposium georganiseerd op de TU Delft over het toepassen van tijdsafhankelijke ontwikkeling van piping in de praktijk.
Gevonden: