Kennis en Kunde Platform

Agenda

Hier vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten van het KKP, zowel bijeenkomsten die nog op de planning staan als bijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden. Wanneer u bent ingelogd zijn de bijbehorende documenten en de opnames van webinars te bekijken door op het betreffende agenda-item te klikken.

Titel Datum Tijd Beschrijving
Webinar: Update Riskeer 10/11/2021 13:00 - 15:00 Op 10 november is er in samenwerking met het BOI-team een webinar georganiseerd waarbij een update werd gegeven over Riskeer als reken- en administratieplatform.
Kennisprogramma Zeespiegelstijging: Waterveiligheid 03/11/2021 13:00 - 15:00 Het KP ZSS heeft tijdens deze webinar uiteengezet hoe het KP ZSS de analyse van de waterveiligheidsopgave bij extreme mate van zeespiegelstijging voor zich ziet. Daarnaast is gesproken over hoe het kennisprogramma zo goed mogelijk kan aansluiten, of gebruik kan maken van informatie uit de lopende landelijke beoordeling.
Webinar Monitoring (12 oktober) 12/10/2021 13:00 - 15:00 Op 12 oktober organiseerde het KKP in samenwerking met het Netwerk Dijkmonitoring een themamiddag over monitoring. Op het programma stonden onder andere de volgende onderwerpen: monitoring primaire keringen bij Rijn en IJssel en digishape: 3D Digital Twin.
Webinar D-Stability en Embankment Suite 07/09/2021 9:30 - 11:30 Op 7 september is er in samenwerking met Deltares en Rijkswaterstaat WVL een themaochtend over D-Stability en de Embankment Suite georganiseerd.
Webinar: Resultaten onderzoek 'Erosie van zandige dijk zonder grasbekleding' 24/06/2021 9:00 - 10:00 Luuk van Laar (waterschap Vallei & Veluwe) heeft in deze webinar zijn onderzoek naar de erosie van een zandige dijk zonder grasbekleding toegelicht.
Webinar: Duinen (14 juni) 14/06/2021 13:30 - 16:30 Op 14 juni is er een webinar Duinen georganiseerd. Op de agenda stond het nieuwe instrumentarium Duinen, onderdeel van het BOI-programma. In de webinar zijn de kaders van het project geschetst en is ingegaan op de inhoud en verwachte uitkomsten.
Webinar: Macrostabiliteit (3 juni) 03/06/2021 13:00 - 15:00 Op 3 juni heeft het KKP in samenwerking met het Adviesteam Dijkontwerp een themamiddag over macrostabiliteit georganiseerd. Door het Adviesteam zijn een tweetal onderwerpen toegelicht en daarnaast is er ook ingegaan op een casus uit een project.
Webinar: Probabilistisch ontwerpen grasbekleding 20/05/2021 13:00 - 15:00 Vanuit de versterking IJsselmeerdijk is waterschap Zuiderzeeland bezig om het mogelijk te maken de grasbekleding volledig probabilistisch te ontwerpen. Waterschap Zuiderzeeland heeft samen met een aantal experts van Deltares en HKV hier het een en ander over toegelicht in deze KKP webinar.
Webinar: Uittredepuntenmethode piping WSRL 18/05/2021 13:00 - 15:00 Op 18 mei hebben Laura Taal (Waterschap Rivierenland) en Frank Smorenburg (Tauw) ons meegenomen in de door het waterschap ontwikkelde ‘uittredenpuntenmethode’ voor het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen op piping.
Webinar: Resultaten GABI-onderzoek 11/05/2021 11:00 - 12:00 In deze webinar heeft Lars Stenveld (RWS/RPS) de resultaten van zijn GABI-onderzoek gedeeld. Een eerdere bijeenkomst, van 28 september vorig jaar, was onderdeel van en input voor het onderzoek van Lars naar hoe de beoordeling van het faalmechanisme GABI van dijken in Nederland kan worden aangescherpt. Inmiddels heeft Lars zijn onderzoek afgerond en heeft hij de resultaten met ons gedeeld.
Gevonden: