Kennis en Kunde Platform

Agenda

Hier vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten van het KKP, zowel bijeenkomsten die nog op de planning staan als bijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden. Wanneer u bent ingelogd zijn de bijbehorende documenten en de opnames van webinars te bekijken door op het betreffende agenda-item te klikken.

Titel Datum Tijd Beschrijving
HR+Bekledingen 15/09/2022 13:00 - 16:00 Op het programma stonden een drietal presentaties. Het ADO heeft de meest recente rode draad over bekledingen op het binnentalud toegelicht. Rimmer Koopmans en Kees Dorst hebben een presentatie gegeven over een bekleding van zandige klei en een bentonietmat, een innovatie binnen dijkversterkingen. Ten slotte heeft Arjan de Looff de meest recente onderzoeken toegelicht naar de sterkte van asfaltdijkbekledingen bij een hoge freatische lijn.
Zandige waterkeringen 23/06/2022 14:00 - 15:30 Op donderdag 23 juni is er van 14:00 – 16:00 een sessie georganiseerd door het projectteam van BOI Zandige Waterkeringen (Rijkswaterstaat WVL, Deltares en Arcadis). In deze sessie heeft het projectteam ons meegenomen in de achtergrond van de nieuwe beoordelingssystematiek van zandige waterkeringen.
Bijeenkomst Geotechniek 15/06/2022 9:30 - 13:00 Op 15 juni heeft een bijeenkomst over diverse geotechnische onderwerpen plaatsgevonden. Op de agenda stonden de consequentieanalyse van de hogere schuifsterkte in de onverzadigde zone, de ontwerpoptimalisatie o.b.v. de hoekpuntenanalyse bij traject Salmsteke - Schoonhoven en de ontwerpoptimalisatie piping bij Meanderende Maas.
Webinar: BOI-update 2 (31 mei) 31/05/2022 13:00 - 14:30 Deze webinar was een vervolg op de BOI-update van 22 maart. Er zal een meer concrete uitwerking worden gegeven van de nieuwe methodiek.
Webinar Ontwikkelingen HR-databases 19/05/2022 13:30 - 16:00 Op 19 mei organiseert het KKP in samenwerking met Rijkswaterstaat een bijeenkomst over de ontwikkelingen omtrent de HR-databases.
Webinar: BOI-update (22 maart) 22/03/2022 9:00 - 10:30 Het BOI-team heeft in deze webinar een update gegeven over de stand van zaken omtrent de nieuwe omgevingsregeling, waarbij de nieuwe onderdelen en nieuw gebruikte termen nader zijn toegelicht.
Webinar Erosiebestendigheid van klei 13/01/2022 13:00 - 15:30 Op 13 januari organiseerde het KKP in samenwerking met het HWBP, WVL, Deltares en meerdere waterschappen een webinar met als thema de ‘erosiebestendigheid van klei’.
Webinar NWO's (16 december) 16/12/2021 9:00 - 11:00 Op 16 december heeft er een webinar NWO's plaatsgevonden. Onderwerpen die op de agenda stonden zijn de ervaringen van WSHD met leidingbeheerders en Bevb, de beoordeling van NWO's bij HHSK en het bespreken van de resultaten van de enquĂȘte NWO's.
Webinar Kunstwerken & Langsconstructies (13 december) 13/12/2021 15:00 - 17:00 Op 13 december organiseerde de KKP-vakgroep Kunstwerken & Langsconstructies weer een bijeenkomst. Op de agenda stonden onder andere een presentatie vanuit het HWBP innovatieproject Samenwerken aan Kunstwerken en een presentatie over de werkwijze aanvaarbelasting bij Rijkskeringen.
Webinar Geotechniek (2 december) 02/12/2021 10:00 - 12:00 Op 2 december heeft het KKP een webinar Geotechniek georganiseerd. Op de agenda stonden een drietal interessante onderwerpen: Ontwerp- en Beoordelingsrichtlijn drainagetechnieken, effect voorlanden bij pipinganalyses en de uitkomsten van het onderzoek naar de sterkte van onverzadigde grond.
Gevonden: